Strategie & masterplanning

Audit & energiestudie

We stellen een doorlichting op van uw energiesystemen en -efficiëntie, eventueel in combinatie met een voorstel tot optimalisatie.

Masterplan

Samen met u bouwen we aan een toekomstvisie voor betrouwbare, efficiënte en toekomstbestendige installaties.

Adviesverlening

Onze experten staan u bij met gericht en onderbouwd advies.

Projecten

Haalbaarheidsstudie en business case

We onderzoeken de haalbaarheid van een project of voorgestelde oplossing, niet enkel op technisch maar ook op financieel vlak. De uitgewerkte business case wordt aangevuld met een sensitiviteitsanalyse om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen.

Proces engineering en project definitie

We bepalen de doelstellingen en randvoorwaarden van het project. Deze vertalen we in concepten, met een bijhorende kostenraming en overzicht van deliverables.

Financial engineering en subsidies

Voor een potentieel project wordt de rol- en risicoverdeling in kaart gebracht en de prijszetting bepaald. Zo wordt de basis gelegd voor contractvorming en/of investeringsbeslissing. Daarnaast gaan we op zoek naar subsidies om de business case te ondersteunen.

Engineering en ontwerp

We vertalen concepten in concrete uitvoeringsdossiers en -plannen, in nauw overleg met eigen diensten en aannemers.

Project en constructie management

We begeleiden de implementatie van uw projecten, met een gestructureerde aanpak en de juiste balans tussen kwaliteit, kost en timing.

Commissioning en opstart

We begeleiden de opstart van uw installaties, met een nauwe opvolging van restpunten. Met het juiste testpakket garanderen we dat geprojecteerde rendementen en randvoorwaarden effectief ingevuld worden.

Ondersteuning bij uitbating

Proces engineering

Wij nemen uw installaties onder de loep voor optimalisatie of troubleshooting.

Enkele realisaties

Nike
Masterplan
Haalbaarheidsstudie en business case
Financial engineering en subsidies
Contractvorming
Proces engineering en project definitie
Project en constructie management
Commissioning en opstart
Lindelo woonzorgcentrum
Haalbaarheidsstudie en business case
Financial engineering en subsidies
Proces engineering en project definitie
Engineering en ontwerp
Project en constructie management
Commissioning en opstart
Aquafin
Adviesverlening
Contractvorming
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie