Strategie & masterplanning

Warmtezonering

We werken samen een onderbouwde toekomstvisie uit die voor een bepaald gebied in kaart brengt welke duurzame warmteconcepten aangewezen zijn voor klimaatneutrale verwarming.

Warmtetransitie

We vertalen uw toekomstvisie op warmte (typisch gebaseerd op warmtezonering) naar een concreet plan van aanpak, om zo wezenlijke stappen te zetten in de transitie naar duurzame warmte.

Informatie en standpuntvorming

Op maat van uw noden zorgen we voor opleiding- en informatiesessies rond duurzame energie. Daarbij kan de basis gelegd worden voor positionering en onderbouwing van standpunten.

Projecten

Haalbaarheidsstudie

We bestuderen de kansrijkheid van een concrete warmte-case, waarbij de technische en financiële haalbaarheid onderzocht worden. Daarbij worden betrokken partijen meegenomen in het verhaal, om samen de basis te leggen van een mogelijke toekomstige realisatie.

Financial engineering

Voor een potentieel project wordt de rol- en risicoverdeling in kaart gebracht en de prijszetting bepaald om te komen tot de basis voor contractvorming en/of investeringsbeslissing.

Opbouw en aanvraag van subsidiedossiers

De subsidies worden aangevraagd om de rentabiliteit van uw project te ondersteunen.

Projectmanagement en trajectbegeleiding van warmtenetten

Wij leiden voor u het traject naar een warmtenet in goede banen. Daarbij dragen we zorg voor stakeholder management, contractvorming, tot project management en realisatie.

Due diligence en expert 2e opinie

Van sanity check tot grondige technisch/economische evaluatie van een project en bijhorende risico’s.

Enkele realisaties

IOK
Warmtezonering
Warmtetransitie
Informatie en standpuntvorming
Haalbaarheidsstudie
Financial engineering
Opbouw en aanvraag van subsidiedossiers
Due diligence en expert 2e opinie
Provincie Vlaams-Brabant
Warmtezonering
Warmtetransitie
Haalbaarheidsstudie
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie