DOEN (energiemakelaar): Duurzame Ontwikkeling van Energie Neutraliteit
Het Interreg project DOEN werd goedgekeurd op 7 maart 2018. Kelvin Solutions neemt binnen het project de rol op van expert die onder andere een draaiboek zal uitwerken voor een warmte-uitwisselingsproject in diverse projectfasen.
Zoektocht naar collectieve warmte in Pajottenland van start
Via het raamcontract met de Provincie Vlaams-Brabant voert Kelvin Solutions een warmtenetscreening uit voor het Pajottenland.
Duurzame warmte belangrijke pijler in het Vlaams energie- en klimaatplan
De Vlaamse regering keurde op maandag 9 december 2019 de aangepaste tekst goed van het Vlaams energie- en klimaatplan
Primeur: nieuwe woonwijk verzilvert industriële restwarmte
Een belangrijke primeur in Antwerpen, want het is hoog tijd dat we met de restwarmte van de industrie – die nu vaak zomaar de lucht wordt ingeblazen - huizen gaan verwarmen in plaats van de planeet.
Kasteel van Laken binnenkort duurzaam verwarmd met warmtenet
De Regie der Gebouwen wil de restwarmte van de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek gebruiken om de gebouwen van het Koninklijk Domein van Laken te verwarmen.
Warmtenet Oostende officieel van start
Warmtenet Oostende verwarmt dé Stad aan zee!
Riothermie: wist je dat er energie in je riool zit?
Afvalwater in onze riolering is gemiddeld 12 tot 18 graden. Een energiebron onder onze voeten die we momenteel niet benutten.
Subsidie voor warmtenet Turnhout
Vlaamse regering steunt toekomstbestendige energie-efficiënte stadsverwarming
Elf miljoen euro voor uitbreiding Oostends warmtenet
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein beslist om ruim 11 miljoen euro uit het Klimaatfonds toe te kennen voor de uitbreiding van het warmtenet van Beauvent cvba in Oostende.
Janssen Pharmaceutica van start met het eerste industriële warmtenet van de vierde generatie in Vlaanderen.
Janssen Pharmaceutica gaat van start met het eerste industriële warmtenet van de vierde generatie in Vlaanderen.
Groen gas voor de WKK op Merksplas Kolonie
Voor het eerst in België wordt biomethaan via het gasdistributienet ingezet om de warmtevraag te verduurzamen.
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie