De eerste steen van de nieuwe gymhal wordt officieel gelegd door burgemeester Kris Van Dijck en Ben Weyts, Vlaams minister van sport

Een klimaat-neutrale gymzaal

Bij de bouw van de nieuwe gymzaal wil de gemeente Dessel zich inzetten om de doelstelling van het Lokaal energie en klimaatplan waar te maken. En het bestuur wil hierbij de inwoners betrekken.

De nieuwe gymzaal zal volledig fossielvrij zijn en dus geen CO2 uitstoten.

Voor de realisatie van de technieken verwarming, koeling, ventilatie en verlichting werken we samen met specialisten die de installatie niet alleen voor ons ontwerpen, bouwen en financieren, maar die daarnaast ook zullen zorgen voor een optimale beheer en onderhoud. Hierdoor zal het energieverbruik van de installaties steeds minimaal zijn. Daarnaast plaatsen we ook zonnepanelen zodat de meeste energie ter plaatse wordt geproduceerd.

Om de Desselse inwoners hierin te laten participeren, werken we samen met Campina Energie, een echte Kempense burgercoöperatie, die mensen samenbrengt om te investeren in de productie van hernieuwbare energie en een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Campina Energie werkt voor de realisatie van dit project samen met Kelvin Solutions, een Kempens bedrijf gespecialiseerd in duurzame warmte projecten en VMA, actief in het volledige spectrum van multi-technische installaties en duurzame technologie.

Jij kan hieraan meewerken!

Zoals bij andere projecten van Campina Energie krijgen burgers de kans om via het aankopen van aandelen mee te investeren in de nieuwe gymzaal. Daarvoor organiseert Campina Energie een kapitaalsoproep voor een bedrag van 400.000 euro. Enerzijds draag je hiermee actief bij om te komen tot een CO2 neutrale gemeente en een beter klimaat, anderzijds kan je hiermee ook nog deelnemen in de winst bij uitkering van een dividend door Campina Energie.

21-03-2023
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie