Ondertekende intentieovereenkomst

Op be-MINE komt ook in de toekomst de energie uit de grond

Op be-MINE, waar binnenkort onder de naam “Houtpark” een woonproject zal gerealiseerd worden, wordt een pilootproject opgestart voor de ontwikkeling van een duurzaam en neutraal warmtenet. Duurzaamheid is een belangrijke premisse voor de toekomstige woonzone, die een schakelelement vormt tussen de bestaande tuinwijken en de grootse architectuur van de mijnsite. Als de resultaten van het volgend studiewerk positief zijn, dan wordt op be-MINE het eerste warmtenet van Beringen gerealiseerd op dergelijke schaal.

Op de voormalige mijnsite in Beringen ligt zoals bekend een nieuwe woonzone op de tekentafel, onder de naam “Houtpark”. De woonzone maakt de overgang tussen de bestaande tuinwijken en de grootste industriële erfgoedsite van België.

Na een begeleidingstraject onder leiding van Kelvin Solutions, sluiten verschillende partners de intentieovereenkomst om een duurzaam warmtenet te ontwikkelen.

Centrale verwarming

Om de (lokale) klimaatdoelstellingen te halen is het belangrijk om bij projecten als deze, maximaal de mogelijkheden te benutten van alternatieve warmtebronnen en duurzame energie. Bij een warmtenet wordt warmte uit centrale warmtebronnen gehaald, en naar meerdere warmteverbruikers gebracht via ondergrondse, geïsoleerde buizen. Het warmtenet functioneert als een heel grote centrale verwarming, op de schaal van een wijk, stad of zelfs regio.

“Houtpark werd geselecteerd wegens de omvang van het project, maar ook omwille van de ruimtelijke inplanting naast infrastructuur met een complementaire warmtevraag. Bovendien kan het ook een mooi pilootproject zijn rond duurzame energie op een historische site, waarbij de ambitie is om toekomstbestendige woningen op de markt te brengen”, aldus Directeur van be-MINE nv Karolien Sas.

Met steun van provincie Limburg

Dankzij de toekenning van de subsidie door provincie Limburg kon stad Beringen een warmtescreening laten uitvoeren en duurzame woonontwikkeling onderzoeken. Schepen van Milieu Tijs Lemmens: “Binnen het klimaatactieplan 2030 geven we prioriteit aan een duurzame lokale warmtetransitie. Er is een groot potentieel voor dergelijke warmtetransitie in de rest van Beringen en daarom is dit een interessant project voor ons om uit te leren.” “Daarnaast nemen we als stad een voortrekkersrol op om bijkomende warmtegebruikers te zoeken om zo het project meer slaagkansen te geven. Dit project vormt een accelerator in de verdere vergroening van de warmtevoorziening in het patrimonium van Beringen”, zegt schepen van Wonen Patrick Witters.

Eerste warmtenet in Beringen

Transition Stories en Kelvin Solutions begeleiden stad Beringen bij de opmaak van haar warmtebeleidsplan. Daarin slaan ze de brug tussen het klimaatplan, de warmtezoneringskaart en de praktijk.

Een warmtezoneringskaart geeft de richting aan om de juiste energiebron op de juiste plaats te kunnen toepassen om zo de warmtetransitie efficiënt en effectief te realiseren. Warmtetransitie is de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, naar nieuwe energiebronnen.

Na verder onderzoek en onder begeleiding van Kelvin Solutions vonden verschillende partners elkaar. IFTech de stad en be-MINE zullen nu het project verder bestuderen en vormgeven. “Voor de toekomstige warmte- en koudevraag is onze ambitie helder: een volledig fossielvrije invulling. Houtpark kan op die manier nog meer een innovatief en duurzaam project worden”, besluiten alle betrokken partners.

24-02-2023
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie