Strategie & masterplanning

Masterplan warmtevoorziening

Samen met u bouwen we aan een toekomstvisie voor de optimale warmtevoorziening: van een grootschalig warmtenet, tot een kleine duurzame warmtecluster.

Adviesverlening

Onze experten staan u bij met gericht en onderbouwd advies.

Projecten

Haalbaarheidsstudie en business case

We onderzoeken de haalbaarheid van een project of voorgestelde oplossing, niet enkel op technisch maar ook op financieel vlak. De uitgewerkte business case wordt aangevuld met een sensitiviteitsanalyse om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen.

Financial engineering en subsidies

Voor een potentieel project wordt de rol- en risicoverdeling in kaart gebracht en de prijszetting bepaald. Zo wordt de basis gelegd voor contractvorming en/of investeringsbeslissing. Daarnaast gaan we op zoek naar subsidies om de business case te ondersteunen.

Stakeholder management en opbouw partnerschappen

Succesvolle warmte-uitwisseling draait om veel meer dan technische vraagstukken. We gaan gestructureerd om met belanghebbenden en bouwen bruggen tussen partners.

Contractvorming

Een opgebouwde samenwerking wordt vertaald in solide overeenkomsten en contracten.

Engineering en ontwerp

We vertalen concepten in concrete uitvoeringsdossiers en -plannen, in nauw overleg met betrokken partijen en aannemers.

Project en constructie management

We begeleiden de implementatie van uw projecten, met een gestructureerde aanpak en de juiste balans tussen kwaliteit, kost en timing.

Commissioning & opstart

We begeleiden de opstart van uw installaties, met een nauwe opvolging van restpunten. Met het juiste testpakket garanderen we dat geprojecteerde rendementen en randvoorwaarden effectief ingevuld worden.

Ondersteuning bij uitbating

Troubleshooting & optimalisatie

Op basis van gedegen proces engineering nemen we uw installaties onder de loep voor optimalisatie of troubleshooting.

Enkele realisaties

Warmte Verzilverd
Masterplan warmtenet
Haalbaarheidsstudie en business case
Financial engineering en subsidies
Stakeholder management en opbouw partnerschappen
Contractvorming
Engineering en ontwerp
Project en constructie management
Triple Living
Haalbaarheidsstudie en business case
Stakeholder management en opbouw partnerschappen
Contractvorming
Engineering en ontwerp
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie